Branch Print

 

บริษัท สยามพลาสมา จำกัด
98/53 แฟคตอรี่แลนด์ 2 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73000
โทร.(02) 019-8866 (Auto)
แฟกซ์. (02) 019-8874

มือถือ 085-832-2426 

 

 

บริษัท สยามพลาสมา จำกัด
123/1-2 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.(02) 750-1005 (Auto)
แฟกซ์.(02) 750-1004

มือถือ 098-267-0787  

 

 

บริษัท สยามพลาสมา จำกัด                       122/102 หมู่ 6 ถนนบายพลาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.(038) 288-188 (Auto)
แฟกซ์.(038) 288-188

มือถือ 085-813-7022

 

บริษัท สยามพลาสมา จำกัด
215/98 หมู่ 3 ถนน331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร.(038) 337-848 (Auto)
แฟกซ์.(038) 337-845

มือถือ 098-816-6606

 

 

บริษัท สยามพลาสมา จำกัด
206/102-103 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลชะแนม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร.(035) 745-050-45 (Auto)
แฟกซ์.(035) 745-055

มือถือ 098-260-0552